REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wagi i kamery w Łódzkiem już działają

Ruszył zapowiadany na drogach wojewódzkich Inteligentny System Transportu, czyli monitoring obciążeń dróg. Wdrażany od ubiegłego roku system wag i kamer, został niedawno przetestowany przez Policję i Inspekcję Transportu Drogowego przy drodze nr 473 w Uniejowie.

Projekt jest wdrażany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi i współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013. Jego wartość to ponad 9,52 mln zł. Będzie to drugi tak rozbudowany system w Polsce. Dotychczas podobne rozwiązanie wdrożono na taką skalę we Wrocławiu.
Wdrożenie projektu inteligentnego systemu transportu ma na celu monitorowanie i ochronę, przed niszczeniem, dróg wojewódzkich podległych Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Projektowany system będzie się składał z 8 stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu (wagi i kamery), 17 stacji monitoringu ruchu drogowego – punktów szczegółowej kontroli pojazdów (kamery), 2 urządzeń do potwierdzenia konieczności eliminacji z ruchu podejrzanego pojazdu (wagi przenośne), infrastruktury informatycznej do przesyłu i gromadzenia danych oraz specjalistycznego oprogramowania.
Po wykryciu pojazdu o nacisku osi przekraczającej 100 kN lub po wykryciu przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej dla danego typu pojazdu, sterownik wagi selekcyjnej umieszczonej w nawierzchni, powoduje zapisanie danych o pojeździe wraz ze zdjęciem i numerem tablic rejestracyjnych. Dane zostają przesłane łączem bezprzewodowym do serwera centralnego, gdzie zostaje pojazd dopisany do listy alertów dla danej lokalizacji. Dostęp on-line do listy alertów z dowolnego miejsca poprzez łącza bezprzewodowe, pozwoli służbom takim jak Inspekcja Transportu Drogowego lub Policja, na zidentyfikowanie pojazdu w terenie w niedalekiej odległości od stacji preselekcyjnej, zatrzymanie go i skierowanie do najbliższego wyznaczonego punktu szczegółowej kontroli. Wykryte pojazdy przeciążone są zapisywane dodatkowo w systemie dla celów statystycznych oraz prewencyjnych w stosunku do przewoźników, których pojazdy nagminnie łamią przepisy o dopuszczalnych naciskach.
Droga nr 473 przy, której odbył się pokaz systemu, to jedna z najbardziej obciążonych dróg wojewódzkich w regionie. Szczególnie uciążliwy jest na tej trasie ruch pojazdów ciężkich  (TIRy) jadących z autostrady A2 na Śląsk. Według statystyk średni dobowy ruch pojazdów ciężarowych na odcinku "uniejowskim" tej trasy to 1069 pojazdów dziennie na ogólną liczbę 5218. System ma więc najskuteczniej jak to możlliwe zabezpieczyć drogę przed pojazdami przeciążonymi.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi modernizuje sieć dróg w tyminie około 100 km rocznie i dostosowuje ich nośność do wartości 115 kN, obowiązującej w krajach należących do Unii Europejskiej. W chwili obecnej większość dróg wojewódzkich nie posiada jeszcze docelowej wytrzymałości. Ruch pojazdów ciężkich, a w szczególności pojazdów przeciążonych, powoduje powstawanie spękań i ubytków w nawierzchni. Negatywne oddziaływanie na nawierzchnię potęgują dodatkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne – np. długie zimy. Bezpośrednim skutkiem takiego stanu jest skrócenie żywotności odcinków dróg, a spękania i ubytki w nawierzchni stanowią często bezpośrednie zagrożenie dla życia kierowców i stanu technicznego pojazdów. Dodatkowo przeciążone pojazdy powodują powstawanie większych wibracji, co niekorzystnie wpływa na obiekty znajdujące się w pobliżu dróg oraz zużywają większe ilości paliwa, co powoduje zwiększenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów, a w efekcie negatywnie wpływa na środowisko naturalne.
Stacje do ważenia pojazdów są projektowane w następujących miejscach:
1.      Droga woj. nr 713 Rokiciny – Ujazd – waga jednostronna na pasie w kierunku m. Ujazd, zlokalizowana w m. Buków (GPR10080), powiat tomaszowski, gmina Ujazd.
2.      Droga woj. nr 713 Ujazd – Tomaszów Mazowiecki – waga jednostronna na pasie w kierunku m. Ujazd zlokalizowana w m. Komorów (GPR10081), powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Mazowiecki.
3.      Droga woj. nr 715 Ujazd – waga jednostronna zlokalizowana pomiędzy skrzyżowaniem drogi na Mącznik, a rondem (skrzyżowaniem z drogą 713). Waga posadowiona będzie na pasie w kierunku ronda, powiat tomaszowski, gmina Ujazd.
4.      Droga woj. nr 725 Rawa Mazowiecka – Biała Rawska waga jednostronna  na pasie w kierunku m. Biała Rawska, zlokalizowana w m. Wólka Lesiewska (GPR10110), powiat rawski, gmina Biała Rawska.
5.      Droga 725 gr. województwa – Biała Rawska waga jednostronna na pasie  w kierunku m. Biała Rawska, zlokalizowana w okolicach m. Wola Chojnata – Krukówka, powiat rawski, gmina Biała Rawska.
6.      Droga woj. nr 473 gr. województwa – Uniejów – waga jednostronna na pasie w kierunku m. Uniejów, zlokalizowana w m. Brzeziny, powiat poddębicki, gmina Uniejów.
7.      Droga woj. nr 708 Stryków – Brzeziny – waga dwustronna zlokalizowana w m. Kolonia Niesułków (GPR10070), powiat zgierski, gmina Stryków.
8.      Droga woj. nr 473 Porczyny- Dąbrówka – waga dwustronna zlokalizowana   na wysokości w m. Malenie, powiat poddębicki, gmina Poddębice.

Punkty wideomonitoringu dróg wojewódzkich zostaną zainstalowane w następujących miejscach:

1.      Rogóźno – nr drogi: 481, powiat łaski, gmina Widawa.
2.      Masłowice (skrzyżowanie w pobliżu kościoła) – nr drogi: 481, powiat wieluński, gmina Wieluń.
3.      Kwasków – nr drogi: 710, powiat sieradzki, gmina Błaszki.
4.      Szadek – nr drogi: 710, powiat zduńskowolski, gmina Szadek.
5.      Lutomiersk – nr drogi: 710, powiat pabianicki, gmina Lutomiersk.
6.      Bogdanka – nr drogi: 715, powiat brzeziński, gmina Brzeziny.
7.      Krzyszkowice – nr drogi: 702, powiat łęczycki, gmina Piątek.
8.      Chruślin (Kościół) – nr drogi: 703, powiat łowicki, gmina Bielawy.
9.      Wilczkowice – nr drogi: 703, powiat łęczycki, gmina Łęczyca.
10.  Bogumiłowice – nr drogi: 483, powiat pajęczański, gmina Sulmierzyce.
11.  Huta Dłutowska – nr drogi: 485, powiat pabianicki, gmina Dłutów.
12.  Brójce – nr drogi: 714, powiat łódzki wschodni, gmina Brójce.
13.  Moszczenica – nr drogi: 716, powiat piotrkowski, gmina Moszczenica.
14.  Wale – nr drogi: 726, powiat tomaszowski, gmina Czerniewice.
15.  Miedzna Drewniana – nr drogi: 726, powiat opoczyński, gmina Białaczów.
16.  Zelów – nr drogi: 484, powiat bełchatowski, gmina Zelów.
17.  Modlna – nr drogi: 708. powiat zgierski, gmina Ozorków.

Podobny system za kwotę pół miliarda zł buduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwszy punkt dynamicznego ważenia pojazdów, czyli będących w ruchu, powstał we Wrocławiu. Później dołączył Włocławek, potem nadszedł czas na Warszawę, a już wkrótce dołączą Płock i Bydgoszcz. W sumie w skład systemu do 2015 r. ma wejść ponad 300 bramek. W województwie łódzkim obecnie istnieje sześć punktów ważenia, ale planuje się budowę kolejnych dwudziestu tego typu.
 

 

Inne

Ciekawe artykuły