REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Więźniowie pomagają odśnieżyć Zgierz

Od poniedziałku 3.01.2011 r. przy odśnieżaniu Zgierza i pracach porządkowych na rzecz naszego miasta pracuje 25 więźniów z Zakładu Karnego w Garbalinie. W pierwszym dniu można ich było spotkać przy odkuwaniu lodu z chodników w centrum miasta oraz na ulicach: Łęczyckiej, Łódzkiej, Targowej.

Do oczyszczania  Zgierza zostali oddelegowani osadzeni kwalifikujący się do pracy fizycznej poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta. Zleconą pracę wykonują nieodpłatnie w systemie jednozmianowym od godz. 6.30 do 14.30. Miasto wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej zapewnia im transport do i z miejsca pracy, posiłek regeneracyjny, odzież roboczą, narzędzia, badania lekarskie. W pierwszym dniu zatrudnienia wszyscy zostali przeszkoleni w zakresie BHP. 

W dniu 3 stycznia pracujących w Zgierzu więźniów odwiedziła prezydent Iwona Wieczorek. Pani prezydent rozmawiała z robotnikami o froncie robót, a także konsultowała z nimi możliwości usprawnienia prac tak, by ich efekt był bardziej widoczny i odczuwalny przez mieszkańców. Skazani będą zatrudnieni przy robotach publicznych na terenie Zgierza do 31.03.2011 r.
 
Przypomnijmy, że praca nieodpłatna – poza terenem zakładu karnego, w tym również w ramach akcji usuwania śniegu, jest działaniem dobrowolnym – osadzeni wyrażają na nią zgodę. Tym samym jest ona ważnym środkiem oddziaływania penitencjarnego, umożliwiającym osiągnięcie wymiernych korzyści społecznych i będącym formą zadośćuczynienia za wyrządzone przestępstwo.
 
Na podstawie kodeksu karnego wykonawczego m.in. samorządy mogą nieodpłatnie zatrudniać skazanych poza obrębem zakładu karnego w systemie bez konwojenta i na pojedynczych stanowiskach pracy.
 

Inne

Ciekawe artykuły