REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Województwo łódzkie wspiera profilaktykę nowotworów skóry

30 czerwca 2022 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpocznie nabór wniosków w ramach konkursu na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dofinansowanie będą mogły liczyć projekty mające na celu wdrożenie Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wrzesień/październik 2022 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 213 260,54 EUR co stanowi 1 000 000 zł. Wartość dofinansowania projektu musi przekraczać 100 000 EUR, natomiast minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%.

Dla kogo pomoc?

Wsparcie zostało przeznaczone dla mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, spełniających warunki do objęcia programem.
Niniejszy program ma służyć ograniczeniu problemu zdrowotnego chorób nowotworowych, a konkretnie nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego – nowotworu, na których zachorowalność rośnie najszybciej. Choroby nowotworowe od wielu lat stanowią drugą przyczynę zgonów mieszkańców województwa łódzkiego.
W związku z powyższym, wyodrębniono następujące działania podejmowane w ramach Programu:
• działania świadomościowe obejmujące całą populację zamieszkującą teren województwa łódzkiego,
• działania w zakresie edukacji skierowane do osób, które stwierdzą potrzebę badania skóry oraz personelu medycznego oraz personelu branży beauty i rehabilitantów,
• działania w zakresie badań przesiewowych, w tym badań diagnostycznych z dermatoskopią znamion skierowane do osób spełniających kryteria wieku aktywności zawodowej, w wieku 40-64, bądź w wieku 18-39 uprzednio biorącego udział w badaniu przez lekarza POZ.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które mają doświadczenie w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu. Wnioskodawca lub partner musi być podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń POZ na podstawie umowy zawartej z NFZ lub innym równorzędnym płatnikiem. Projekt przedstawiony we wniosku o dofinansowanie musi być zgodny z założeniami regionalnego programu zdrowotnego.
Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu: „Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego)” można znaleźć na jego stronie, która jest dostępna tutaj.

Mieszkańcy powiatu zgierskiego już skorzystali

Wsparcie w zakresie profilaktyki i łagodzenia skutków różnych chorób to jedno z ważniejszych zadań prowadzonych w naszym regionie. Wśród realizowanych w ostatnich latach projektów na szczególne wyróżnienie zasługuje projekt wspomagający powrót do aktywności zawodowej lub jej utrzymanie pt.: „Kompleksowy program rehabilitacji w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa”. W ramach projektu zapewnione były zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje dietetyczne i psychologiczne. Przedsięwzięcie było realizowane między innymi przez Fundację „Swoboda” z Głowna. Całkowita wartość projektu to 609 998,19 zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 554 948,19 zł. W zależności od wieku pacjenta i rodzaju nieprawidłowości istnieją wskazania do przeprowadzania określonych badań profilaktycznych. Na terenie całego województwa łódzkiego można wykonać bezpłatne badania, zabiegi oraz szczepienia, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową. Są to między innymi programy wczesnego wykrywania nowotworów, w tym czerniaka złośliwego. Warto wziąć w nich udział. Szczegóły na temat prowadzonych zgłoszeń można uzyskać na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: [email protected].

Inne

Ciekawe artykuły