REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wsparcie dla Parku Przemysłowego Boruta

W Urzędzie Miasta Zgierza wicemarszałek województwa łódzkiego Dorota Ryl podpisała list intencyjny, sygnowany wcześniej przez marszałka Witolda Stępnia, w sprawie wspierania przez Zarząd Województwa Łódzkiego rozwoju Parku Przemysłowego Boruta Zgierz.

Treść listu przedstawił zgromadzonym przedsiębiorcom z terenu Parku dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Janusz Baranowski. Ze strony miasta Zgierza podpisy pod dokumentem złożyli: prezydent miasta dr Iwona Wieczorek oraz pełniący funkcje zarządzającego Parkiem prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wiesław Stankowski i wiceprezes Józef Dziemdziela.  

Swoje pośrednictwo w wypełnianiu postanowień zawartych w liście zadeklarował radny sejmiku województwa łódzkiego Świętosław Gołek.
 
Spotkanie było także okazją do wymiany poglądów na temat aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem Parku Przemysłowego Boruta Zgierz, w tym zamierzeń dotyczących jego infrastruktury.
 
Park Przemysłowy Boruta Zgierz został utworzony w 2004 roku przy udziale: Gminy Miasta Zgierz, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Barwników i Produktów Organicznych, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Mazowieckiej Spółka Gazownictwa, Coleksu, Zakładu Utylizacji Odpadów Malex oraz firmy Awangarda. Około 150 firm funkcjonujących w Parku zatrudnia około 2 tys. osób. Istotą parku przemysłowego jest tworzenie obszarów przystosowanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wspieranie rozwoju i przedsiębiorczości mieszkańców, a także zwiększenie konkurencyjności regionu.

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają