REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zgierskie obchody Święta Policji 2011

22 lipca 2011r. o godz. 11.00 odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Już po raz trzeci na Placu Jana Pawła II w Zgierzu przed budynkiem Urzędu Miasta. Apel rozpoczął się wciągnięciem na maszt flagi państwowej oraz odegraniem hymnu państwowego.

Dowódcą uroczystości był podinsp. Dariusz Walichnowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu. Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi na zgierskich obchodach Święta Policji reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Zdzisław Stopczyk. Podczas tegorocznych obchodów Święta Policji trzynastu policjantów zostało wyróżnionych odznaczeniami państwowymi, a siedmiu kolejnych – resortowymi. Wśród odznaczonych był insp. Piotr Nejman – Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu, którego Prezydent RP uhonorował Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu, mł. insp. Iwonę Lewandowską. Stu policjantów otrzymało awans na wyższe stopnie policyjne.

Tradycją zgierskiej jednostki jest wyłanianie najlepszego policjanta służby prewencji i służby kryminalnej w danym roku. Najlepszych policjantów wybiera kapituła składająca się z laureatów poprzedniej edycji konkursu. Nagroda kapituły jest o tyle cenna, gdyż pochodzi od kolegów, bo to oni sami wybierają wśród swoich kolegów tego, który ich zdaniem był najlepszy w danym roku. Kapituła po raz drugi, oprócz funkcjonariuszy Policji, postanowiła wyróżnić najlepszego pracownika służb wspierających. Najlepszym policjantem roku 2011 służb kryminalnych został asp. sztab. Andrzej Gawrych, natomiast służb prewencji sierż. sztab. Adam Graczyk. Najlepszym pracownikiem 2011 roku służb wspierających została Pani Halina Kozik. W tym uroczystym dniu Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu insp. Piotr Nejman podziękował jubilatom obchodzącym 25-lecie służby w Policji. Komendant wyróżnił też policjantów i pracowników cywilnych za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i osobiste zaangażowanie w pracę zawodową.
 

Inne

Ciekawe artykuły