REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zgierskie pogotowie uratowane

1 lutego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu przy ulicy Sadowej 6a na konferencji prasowej starosta zgierski Krzysztof Kozanecki poinformował, że znana jest ostateczna decyzja w sprawie planowanej likwidacji trzech z dziewięciu zespołów karetek pogotowia funkcjonujących na terenie powiatu zgierskiego.

Projekt „Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Łódzkiego” zakładający likwidację części karetek spotkał się ze sprzeciwem zarówno mieszkańców regionu, jak i władz powiatu zgierskiego oraz radnych Zgierza i Ozorkowa. Zarząd powiatu uznał za niedopuszczalny fakt zmniejszenia liczby zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w Zgierzu i gminie Zgierz o 2 zespoły podstawowe, zaś w Ozorkowie i gminie Ozorków o 1 zespół, a także powiększenie obszaru dla Zespołu stacjonującego w Głownie o obszary działania dla gmin: Bielawy, Domaniewice i Dmosin, w których zamieszkuje łącznie około 15 100 osób.

Starosta Zgierski poinformował, że w wyniku wspólnej interwencji parlamentarzystów i władz samorządowych regionu, z 3 jednostek Ratownictwa Medycznego, które planowano zabrać powiatowi w ramach reorganizacji przygotowanej przez urząd wojewódzki, udało się uratować 2 karetki. Zgierz straci jedną karetkę, natomiast nie nastąpi powiększenie obszaru działania pozostałych zespołów ratownictwa medycznego. Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
 
Pod koniec stycznia władze powiatu zgierskiego w piśmie skierowanym do wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej wyraziły swoją negatywną ocenę projektu ograniczenia liczby zespołów ratownictwa medycznego obsługujących rejon Zgierza i Ozorkowa. Starosta zgierski Krzysztof Kozanecki wyraził swój sprzeciw argumentuje tym, że w powiecie, nad którym krzyżują się główne korytarze przelotów cywilnych samolotów i gdzie odbywają się ćwiczenia lotnicze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej nie powinno się ograniczać liczby karetek. Co więcej, na terenie powiatu zgierskiego działają zakłady zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Drogą krajową nr 1 przez centrum Zgierza przewożona jest znaczna ilość materiałów niebezpiecznych a wzrost zagrożenia wypadkami w rejonie węzła autostradowego w Strykowie wymaga odpowiedniego zabezpieczenia ze strony służb medycznych. 
 
Wcześniej o sprawie informowały lokalne media. W Ozorkowie oraz w Zgierzu zbierano podpisy pod petycją, w której wyrażono sprzeciw wobec planowanej likwidacji zespołów karetek. Uzbierano tysiąc podpisów i drugie tyle w Ozorkowie. 
 
W sprawę zaangażowała się również Rada Miasta Zgierza. Głośno wypowiadali się na ten temat także zgierscy posłowe Artur Dunin, Agnieszka Hanajczyk czy Marek Matuszewski. O utrzymanie dotychczasowej liczby zespołów walczyła Beata Świątczak, kierownik zgierskiego oddziału Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
 
Ponieważ nowy plan przewiduje połączenie okręgu zgierskiego z Łodzią oznacza to, że w razie konieczności dla mieszkańców z naszego rejonu będzie dostępna także jedna z 28 karetek pogotowia z Łodzi.
 
Musimy pamiętać, że jesteśmy największym powiatem w województwie łódzkim, dlatego odebranie jakiejkolwiek karetki pogotowia z naszego powiatu jest niedopuszczalne, ponieważ stwarza duże zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców – mówi Poseł Artur Dunin z Platformy Obywatelskiej. – Konsekwentnie starałem się wraz z innymi organizować kolejne spotkania z Panią Wojewodą i Panem Dyrektorem Raczyńskim by doprowadzić do odpowiednich zmian w projekcie Planu Ratownictwa Medycznego, o którym było ostatnio bardzo głośno. I udało się, będziemy jednak na bieżąco monitorować wszelkie próby zmian.   
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają