REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zgierz wolny od rakotwórczego azbestu

Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa podsumowała 5-letni program usuwania azbestu z obiektów pozostających w zasobach spółdzielni. Dzięki niemu 59 bloków wielorodzinnych na terenie Zgierza, a także Strykowa zostało uwolnionych od tego rakotwórczego materiału.

ZSM przeprowadziła program usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2007-2011. Koszt prac wyniósł 831 332 zł, z czego aż 581 400 zł to kwota, która wróci do ZSM w ramach uczestnictwa w programie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W sumie udało się usunąć około 150 ton azbestu. Jesteśmy jedyną spółdzielnią w Polsce, która przeprowadziła taki program na taką skalę – mówi Michał Pieruń, prezes ZSM.

Przypomnijmy, że azbesty są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Na terenie naszego kraju co najmniej 90% azbestu stosowano do produkcji materiałów budowlanych, w  tym  głównie do pokrycia dachów i elewacji. Przyjmuje się, że azbest może „leżeć” maksymalnie 30 lat. Po tym czasie, zaczyna się pylenie włókien azbestu. Potęgują je czynniki biologiczne, m.in. obecność glonów i mchów na powierzchni.

Azbest ma działanie rakotwórcze, powoduje również wzmożone występowanie innych chorób. Dlatego uwolnienie osiedli mieszkaniowych od jego obecności jest tak ważne. Obecnie władze ZSM przyznają, że problem ten na terenie osiedli ZSM nie występuje. A dzięki szeroko zakrojonemu programowi nastąpiła poprawa jakość powietrza atmosferycznego oraz warunki życia członków spółdzielni, a pośrednio także wszystkich mieszkańców miasta.

Inne

Ciekawe artykuły