REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zgierzanie do urn

Niejako w cieniu listopadowych wyborów samorządowych organizowane są w naszym mieście wybory do dwóch jednostek: Rady Osiedla Stare Miasto oraz Rady Osiedla 650-lecia. 

W dniach 8 września – 15 września zgłaszać można kandydatów na członków Rady Osiedla Stare Miasto, natomiast w dniach 15 września – 22 września  do Rady Osiedla 650-lecia. Kandydować mogą osoby wpisane do stałego rejestru wyborców na terenie ww. osiedla. Formularz zgłoszenia kandydata, oprócz jego danych, musi zawierać podpisy co najmniej 10 osób popierających kandydata i zamieszkujących na terenie jednostki gdzie odbywają się wybory. Urzędnicy podkreślają, że dla bezpieczeństwa lepiej składać większą ilość podpisów. Może okazać się, że niektórym z popierających wygasł termin meldunku czasowego na terenie danego osiedla, wtedy taka osoba nie może wspomóc kandydata. Zgłoszenia kandydującego do Komisji Wyborczej w Urzędzie Miasta Zgierza dokonuje nie on sam, uprawniony do tego jest wyborca, który podpisał listę poparcia jako pierwszy. 
 
Wybory do rad osiedli nie cieszą się dużą popularnością, w przeszłości bywało, że frekwencja nie przekraczała kilku procent. Innym problemem jest małe zainteresowanie pracami rad wśród osób młodych. Na przekór obiegowej opinii, że rady osiedla niewiele mogą obie jednostki samorządu przygotowały zestawienia przedsięwzięć, które zrealizowano dzięki staraniom osiedlowych radnych. Rada Osiedla Stare Miasto podsumowując kadencję 2010-2014 wspomina m.in. o wyremontowaniu ulicy Bazylijskiej, nakładce asfaltowej na ulicy Obywatelskiej czy sadzeniu drzew przy ulicy Hożej. Radni z Osiedla 650-lecia przypominają, że przyczynili się do polepszenia stanu ulicy Witkacego, naprawy chodnika przy ulicy Gałczyńskiego czy montażu ławek na okolicznych przystankach autobusowych. Obie rady zorganizowały szereg pikników i wycieczek dla mieszkańców swoich osiedli. 
 
Wybory do Rady Osiedla Stare Miasto odbędą się 5 października (niedziela). Osoby wpisane do stałego rejestru wyborców na terenie osiedla głosować będą w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Łódzkiej w godzinach 8.00-20.00. W przypadku Rady Osiedla 650-lecia wybory wyznaczono na 12 października (niedziela). Lokal wyborczy znajduje się w Gimnazjum nr 3 przy ulicy Leśmiana, głosowanie odbędzie się w godzinach 8.00-20.00.
 
Wykaz ulic należących do Osiedla Stare Miasto oraz Osiedla 650-lecia dostępny jest na stronie internetowej UMZ (zakładka Jednostki Pomocnicze)

Inne

Ciekawe artykuły

Jakie są rodzaje noży masarskich?

Noże są niezbędnym wyposażeniem w każdej kuchni. Aby obróbka żywności, zwłaszcza mięsa mogła być wykonywana w sposób komfortowy i bezpieczny, powinniśmy posiadać najwyższej jakości sprzęt.